Nawigacja

Studia teologiczne

Białystok Drohiczyn Łomża

Zasady publikowania

  1. Redakcja przyjmuje do publikacji artykuły naukowe w języku polskim i językach kongresowych (angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim).
  2. Redakcja wymaga rzetelności i uczciwości naukowej autorów w przedkładanym materiale do druku. W przeciwnym razie Redakcja zastosuje procedury „ghostwriting”, „guest authorship”, a wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, których dobro zostało naruszone.
  3. Przesłany tekst powinien być zapisany w jednym z następujących formatów: *.doc, *.docx lub RTF; wszelkie ryciny, wykresy, symbole graficzne w formacie PDF.
  4. Objętość artykułu łącznie z ewentualnymi tablicami, rysunkami, itp. nie powinna przekraczać 15 stron formatu A4. Tekst napisany czcionką Times New Roman 12 z odstępami 1,5 wiersza.
  5. Artykuł powinien być sprawdzony pod względem językowym.
  6. Materiały do druku należy przesłać na adresy redakcji podany w stopce redakcyjnej.
  7. Każdy artykuł winien zawierać streszczenie i słowa klucze w języku polskim i w języku angielskim oraz krótką informację o autorze.
  8. Przekazując artykuł do druku autor podpisuje umowę o przeniesieniu praw autorskich. Arkusz umowy znajduje się w linku „Dla recenzentów i autorów artykułu”.
  9. Najbliższy tom Studiów poświęcony będzie tematyce: „W mocy Ducha Świętego”. Prosimy o nadsyłanie materiałów z tego zakresu tematycznego.