Nawigacja

Studia teologiczne

Białystok Drohiczyn Łomża

Redakcja

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

 • Ks. prof. UwB dr hab. Adam Skreczko – redaktor naczelny
 • Ks. dr Wojciech Turowski – zastępca redaktora naczelnego
 • Ks. dr hab. Stanisław Biały – sekretarz
 • Ks. prof. KUL dr hab. Tadeusz Syczewski, Ks. dr Jarosław Kotowski

Rada naukowa:

 • Ks. prof. dr hab. Detlev Domeyer (Dortmund, Niemcy)
 • Prof. dr hab. Boguslavas Gruževskis (U W Wilno, Litwa)
 • Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek (UKSW Warszawa)
 • Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda (KUL Lublin)
 • Ks. prof. dr hab. Józef Stala (UPJPII Kraków)
 • Prof. Corina Villasana (UCAB, Caracas, Venezuela)
 • Ks. prof. dr hab. Józef Zabielski (UwB Białystok)
 • Ks. prof. dr hab. Josef Zmijewski (Fulda, Niemcy)

Redaktor tematyczny:

 • Ks. dr Wojciech Turowski

Redaktor językowy:

 • język angielski - Ks. mgr lic. John Krupka
 • język włoski - Oria Ferraguti
 • język rosyjski/białoruski - Юpий Пobaйбo

Redaktor statystyczny:

 • Ks. dr Dariusz Tułowiecki (UPJPII Kraków)

Wydawca:

Kuria Metropolitalna Białostocka, ul. Kościelna 1, 15-087 Białystok
Tel. 85 665 24 00, faks 85 665 24 31
e-mail: kuria[małpa]bialystok.opoka.org.pl

Adres Redakcji:

Ks. A. Skreczko:
ul. Warszawska 46, 15-077 Białystok, tel. 85 732 50 19
skreczko[małpa]bialystok.opoka.org.pl

Ks. W. Turowski:
Pl. Papieża Jana Pawła II 1, 18-400 Łomża, tel. 86 216 54 91
studiateologiczne[małpa]onet.eu