Standardy etyczne

Zasady etyki publikacyjnej

Redakcja „Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża” stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Teksty dotąd nie publikowane

Redakcja „Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża” przyjmuje do druku wyłącznie teksty oryginalne i nigdzie dotąd nie publikowane w formie drukowanej lub internetowej. Autorzy są przeświadczeni o rzetelnym sporządzeniu przypisów, bez przypisywaniu sobie cudzych myśli czy słów. Autorzy przekazanych materiałów nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją.

„Zapora ghostwriting”

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w redakcji „Studiów Teologicznych Białystok Drohiczyn Łomża” obowiązuje „zapora ghostwriting” w celu przeciwdziałania zjawiskom określanym jako „ghostwriting” i „guest authorship”. Czytelnicy powinni mieć pewność, że autorzy publikacji w sposób rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Z „ghostwriting” mamy do czynienia, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Natomiast „guest authorship” („honorary authorship”) polega na uwzględnieniu konkretnej osoby jako autora lub współautora, mimo, że jego udział był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca. Obie postawy są przejawem nierzetelności naukowej.