Nawigacja

Studia teologiczne

Białystok Drohiczyn Łomża

Studia Teologiczne - 5-6 (1987-1988)

Bp Edward Kisiel, Do czytelników dziejów Diecezji Wileńskiej, s. [3]-4.

Bp Edward Ozorowski, Od Redakcji, s. 5.

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Ks. Tadeusz Krahel Zarys dziejów (archi)diecezji wileńskiej, s. 7-72.

Ks. Bolesław Kumor, Początki metropolii wileńskiej, s. 73-97.

Organizacja parafialna w (Archi)diecezji Wileńskiej w latach 1387-1984, s. 99-160.
Treść: Stanisław Litak, Słowo wstępne, s. 99-101; Stanisław K. Olczak, Rozwój sieci parafialnej w diecezji wileńskiej do II poł. XVIII w., s. 102-117; Jan Skarbek, Organizacja parafialna w diecezji wileńskiej w latach 1772/3 ? 1914, s. 118-143; Lidia Müllerowa, Organizacja (archi)diecezji wileńskiej w latach 1914-1984, s. 144-160.

Ks. Józef Mandziuk, Zakony w (archi)diecezji wileńskiej, s. 161-200.

Ks. Ludwik Piechnik SJ, Seminaria duchowne w (archi)diecezji wileńskiej do 1939 r., s. 201-231.

Ks. Hieronim Eugeniusz Wyczawski OFM, Cerkiew Wschodnia na terytorium (Archi)diecezji Wileńskiej, s. 233-292.

Ks. Marian Banaszak, Reformacja i reforma katolicka w diecezji wileńskiej: (1527-1591), s. 293-322.

Ks. Franciszek Stopniak, Archidiecezja wileńska w czasie II wojny światowej, s. 323-361.