Nawigacja

Studia teologiczne

Białystok Drohiczyn Łomża

O czasopiśmie

„Studia Teologiczne – Białystok – Drohiczyn – Łomża” są czasopismem naukowym o tematyce z zakresu szeroko rozumianej humanistyki. Powstały w 1983 roku z inicjatywy ówczesnego bpa Edwarda Ozorowskiego i ks. prof. Józefa M. Dołęgi w celu publikowania dorobku naukowego teologów Metropolii Białostockiej jak również artykułów z nauk biblijnych, z filozofii, psychologii, nauk historycznych. „Studia Teologiczne” są rocznikiem wydawanym regularnie.

Obecnie Redakcja Studiów Teologicznych współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą, co umożliwia większą wymianę myśli naukowej.

Pierwszym redaktorem był: bp E. Ozorowski (1983-1992), kolejnymi ks. prof. J. M. Dołęga (1993-2007) i ks. prof. A. Skreczko (2008-).

W skład Zespołu Redakcyjnego wchodzą: ks. prof. UwB dr hab. Adam Skreczko – redaktor naczelny i ks. dr Wojciech Turowski – zastępca redaktora oraz rektorzy Seminariów Duchownych Metropolii Białostockiej. Radę naukową tworzą znakomici specjaliści z polskich ośrodków naukowych jak i z zagranicy: Litwy, Niemiec i Wenezueli.

W najnowszej punktacji, na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015r. Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża otrzymały 7 punktów.

Kolejny, 34. tom Studiów Teologicznych ukaże się pod hasłem: „Idźcie i głoście”. Zapraszamy do publikowania artykułów i materiałów duszpasterskich.