Studia Teologiczne

Białystok,
Drohiczyn,
Łomża

ISSN 0239 – 801X